Welkom op de website van STUV: STichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen. STUV ondersteunt vluchtelingen in de stad Leiden die zijn uitgeprocedeerd in hun asielprocedure. Vluchtelingen die wellicht toch nog kans maken op een definitief verblijf, bijvoorbeeld vanwege omstandigheden die om enigerlei reden niet naar voren zijn gekomen in de procedure. Maar ook vluchtelingen die niet zomaar terug naar het land van herkomst kunnen, bijvoorbeeld doordat het land van herkomst weigert mee te werken. Deze vluchtelingen hebben geen recht meer op verblijf in een asielzoekerscentrum en raken dan dakloos. Daarom voorziet STUV in (tijdelijke) noodopvang. In de praktijk betekent dit een dak boven het hoofd en een kleine voorziening in de kosten van levensonderhoud. Het voorkomt dat mensen op straat moeten leven en moeten bedelen. Daarnaast biedt STUV, afhankelijk van de situatie van de vluchteling, maatschappelijke en juridische begeleiding. Die begeleiding is gericht op mogelijke terugkeer of op het verkrijgen van een status.

Op deze website vindt u meer informatie over onze werkwijze en de criteria voor hulp, maar ook meer algemene informatie zoals over het landelijk beleid omtrent asielzoekers en de rechten van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Uitgeprocedeerde vluchtelingen die de hulp van STUV inroepen, worden op de website cliënten genoemd. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om in de hij-vorm te schrijven. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

NieuwsSTUV en de bezuinigingen in het sociaal domein
Datum: 24 Jan 2020
Bericht van het bestuur Zoals u hoogstwaarschijnlijk in de krant heeft kunnen lezen zijn er forse bezuinigingen in het Sociaal Domein in de gemeente Leiden. Dit heeft tot gevolg dat er bij meerdere instellingen rigoureus......

Lees meer →

Hosseini opnieuw in het theater
Datum: 22 Jan 2020
Nieuwe tickets voor winter en voorjaar 2020 zijn te koop! In januari 2019 ging de voorstelling van theatermaakster Renée Coralie van Beek in première in Leiden. Zij maakte deze voorstelling rondom de vraag: hoe leg je de vluchtingencrisis......

Lees meer →

PS|Theater speelt Blind Spot
Datum: 13 Nov 2019
Afgelopen periode kwamen de makers van PS|Theater wekelijks op bezoek bij STUV-Leiden om inspiratie op te doen voor hun voorstelling Blind Spot. Inmiddels zijn de voorstellingen gestart! Deze maand nog spelen ze in de Red Carpet......

Lees meer →