Doelgroep, doel, werkwijzeHET ONTSTAAN VAN STUV

STUV is opgericht in 1997 door een samenwerking van Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk en de Diaconie.
Sinds die tijd zijn er al honderden vluchtelingen door de stichting geholpen. Vluchtelingen die zodanig in een hoek gedreven zijn dat zij in hun waardigheid worden aangetast. Helaas zorgen de regels van het vreemdelingenbeleid nog steeds voor situaties waarbij mensen op straat worden gezet zonder enige middelen om te overleven. Men wordt letterlijk aan het lot overgelaten.

DOEL EN DOELGROEP
STUV ondersteunt vluchtelingen in de stad Leiden die zijn uitgeprocedeerd in hun asielprocedure maar nog wel een goede kans hebben op een verblijfsvergunning op andere gronden of die willen terugkeren naar hun land van herkomst en ook terug kunnen keren.

DE MISSIE VAN STUV
STUV wil in eerste instantie elke vluchteling helpen door in alle rust te luisteren naar zijn of haar verhaal. Hierna onderzoekt STUV wat de mogelijkheden zijn, terugkeer naar het land van herkomst of een plek in Nederland. Als uit dit onderzoek blijkt dat de persoon cliënt kan worden van STUV wordt er gezorgd dat hij of zij een veilige verblijfplaats heeft. Daarnaast krijgt de vluchteling actieve begeleiding waardoor hij of zij binnen afzienbare tijd weer zelfstandig door het leven kan gaan. STUV probeert op deze manier te strijden voor een samenleving die gefundeerd is op menselijkheid, gelijkwaardigheid, eensgezindheid en recht.

ONDERSTEUNING DOOR STUV
Maar wat doet STUV nou concreet? De twee coördinatoren die vier dagen per week aanwezig zijn op het kantoor zijn het middelpunt van de organisatie. Naast de intake van nieuwe cliënten houden zij wekelijks spreekuur waarbij er gepraat wordt met alle cliënten om te zien hoe het ervoor staat en of er eventuele problemen zijn. De coördinatoren zorgen voor hulpverlening en begeleiding van de cliënten en werken daarvoor samen met andere organisaties in de stad.

Concreet biedt STUV de volgende ondersteuning:

– Levensonderhoud
– Huisvestingsmogelijkheden
– Medische kosten
– Doormigreren naar andere landen
– Voorbereiding nieuwe asielprocedure
– Hulp bij terugkeer
– Juridische kosten en vergoeding
(Voor uitgebreide informatie over de mogelijke ondersteuning, zie ‘Hoe kan STUV helpen’.

De cliënten van STUV hebben geen ander vangnet om op terug te vallen.
Het is mooi dat STUV een vangnet kan zijn voor deze mensen.
Uiteraard is het voor STUV nog belangrijker om ervoor te zorgen dat dit vangnet voor deze mensen niet meer nodig is.