Cliënten voor Bed Bad & Brood opvangUitgeprocedeerde vluchtelingen (de zgn ‘ongedocumenteerden’) die geen reëel zicht hebben op een verblijfsstatus in Nederland of elders noch op een succesvolle terugkeer naar het land van herkomst, vielen voorheen buiten de doelgroep van STUV. Echter, in de zomer van 2015 heeft de Gemeente Leiden besloten deze ongedocumenteerden opvang te bieden in het kader van Bed, Bad en Brood. STUV heeft deze taak op zich genomen om twee redenen:

  1. STUV is bekend met de problemen van deze mensen en is met name goed ingevoerd op het juridische vlak.
  2. Perspectief op een status en geheel uitgeprocedeerd geraken zijn processen die vaak in elkaar overlopen. Ook om die reden bleek onderbrengen bij één organisatie voor de hand liggend.

De gemeente stelt hiervoor een pand beschikbaar waarin maximaal 40 vluchtelingen tijdelijk Bed Bad & Brood opvang kunnen krijgen.