AnbiSTUV is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen zoals bij erven, schenken en giften. Voor verdere informatie met betrekking tot eventuele fiscale voordelen voor u verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst.

Specifieke informatie te n behoeve van de ANBI-status:

– RSIN: 806332311

– Doelstelling en werkwijze staan vermeld onder het desbetreffende tabblad op deze site.
– Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.
– De beloning van de medewerkers is gebaseerd op de CAO-Welzijn.

– STUV voert een stringent begrotingsbeleid met maximale aandacht voor rechtmatigheid en doelmatigheid. De financiële jaarrekening wordt samengesteld door een externe accountant. Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onderstaande jaarrekeningen.

Beschikbare jaarverslagen (klik op jaarverslag om deze te bekijken)
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017  

Jaarverslag 2018  

-Jaarverslag 2019 

Beschikbare jaarrekeningen (klik op jaarrekening om deze te bekijken)

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017 

Jaarrekening 2018   

-Jaarrekening 2019 

Ter informatie: Om pdf-bestanden te kunnen bekijken, hebt u de Acrobat Reader nodig. Adobe Acrobat Reader kan gratis onder het volgende adres worden gedownload: http://get.adobe.com/nl/reader/