DonerenDoneren
Voor het organiseren van leuke, nuttige activiteiten voor onze klanten, heeft STUV natuurlijk financiële middelen nodig. Je kunt ons hierin steunen door éénmalig te doneren. Daarmee biedt u ons een welkome aanvulling op de jaarlijkse subsidie van de gemeente Leiden.

Om een donatie te doen, maakt u het gewenste bedrag over op
rekeningnummer NL02ABNA0844136719 t.n.v. Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen te Leiden,
onder vermelding van ‘gift’, uw naam en uw adres. STUV is een Algemeen Nut Beogende Instelling dus mogelijk geniet u belastingvoordeel (zie het tabblad ‘ANBI’).

Nog makkelijker is om de App ‘whydonate’ te downloaden en zo eenvoudig te doneren: http://download.whydonate.nl/