Hoe kan STUV helpenSTUV biedt tijdelijke ondersteuning aan uitgeprocedeerde vluchtelingen en overige vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op rijksregelingen. Doel van de tijdelijke ondersteuning is te voorkomen dat deze personen in de marge van de samenleving ten onder gaan, terwijl zij met tijdelijke ondersteuning van STUV in staat zullen zijn zichzelf te redden in de toekomst.
Als voorwaarde voor de ondersteuning geldt: een reëel juridisch perspectief voor verblijf in Nederland of een ander land. Dat wil zeggen dat er een goede kans is op een verblijfsvergunning, men in afwachting is van de doorreis naar een ander land of van de terugkeer naar eigen land.
Daarnaast biedt STUV ondersteuning aan vreemdelingen die zich, zonder eigen toedoen, in een bijzondere schrijnende situatie bevinden.
In alle gevallen moet er een sterke binding met Leiden zijn. Daarbij is aannemelijk dat men slechts tijdelijk van de ondersteuning afhankelijk is.

Werkwijze
Allereerst houdt STUV een intakegesprek en neemt het dossier in ontvangst. STUV bestudeert dit dossier en bepaalt of men aan de voorwaarden voldoet. Deze beoordeling vindt plaats in samenwerking met de advocatuur, medici en overige specialismen. In uitzonderlijke gevallen biedt STUV tijdens de dossierbeoordeling acuut hulp.
Na de dossierbestudering wordt er wederom een gesprek gehouden. Daarbij staat de beoordeling van de aanvraag centraal en kan eventueel de ondersteuning van start gaan.

Aanbod
Tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit:
• financiële steun voor levensonderhoud;
• huisvesting;
• individuele begeleiding, zowel sociaal als juridisch.