LinksLinks naar regionale organisaties

De Leidse Studenten Ekklesia
www.ekklesia.leidenuniv.nl

Gemeente Leiden

www.portal.leiden.nl

Diakonaal Centrum ‘De Bakkerij’
www.debakkerijleiden.nl

Stichting GIL – Gezondheidszorg Illegalen Leiden
www.gebladerte.nl

Stichting Leergeld Leiden
www.leergeld.nl/leiden

Stichting Leidsche Maatschappij van Weldadigheid
Geen website beschikbaar – diverse verwijzingen op internet

Platform Vluchtelingenorganisaties Leiden
www.sms-vluchtelingen.nl

De Fabel van de Illegaal
www.defabel.nl

De Binnenvest – Leiden
www.debinnenvest.nl

Links naar landelijke organisaties

Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland
www.vluchtelingenwerk.nl

Stichting NIDOS
www.nidos.nl

Ministerie van Justitie
www.justitie.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
www.coa.nl

Forum: Integratiewijzer
www.forum.nl

LBR: Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie
www.art1.nl

SAMAH: Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas
www.samah.nl

SMS: Stichting Mondiale Samenleving
www.sms-vluchtelingen.nl

VON: Vluchtelingen Organisaties Nederland
www.vluchtelingenorganisaties.nl

Een Royaal Gebaar
www.eenroyaalgebaar.nl

Stichting Inlia
www.inlia.nl

Immigratie- en Naturalisatiedienst
www.immigratiedienst.nl

Centrum voor Migratierecht
www.ru.nl/law/cmr

Nederlands Juristen Comité voor Menswenrechten
www.njcm.nl/site

Rijksoverheid.nl
www.rijksoverheid.nl

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
www.acvz.com

Postbus 51 – Rijksoverheid
www.postbus51.nl

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
www.stichtinglos.nl

Solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning
www.stil-utrecht.nl

ASKV – Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen
www.askv.dds.nl

Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland
www.vajn.org

Pharos – Landelijk kenniscentrum op het gebied van gezondheid van vluchtelingen
www.pharos.nl

GGD – Kennisnet
www.ggdkennisnet.nl

Landelijk informatie- en adviespunt over zorg aan illegalen
www.lampion.info

Stichting voor Vluchteling-studenten UAF
www.uaf.nl

Links naar internationale organisaties

IOM: Internationale Organisatie voor Migratie
www.iom.int

Amnesty International
www.amnesty.nl

UNHCR: The UN Refugee Agency
www.unhcr.org

UNICEF
www.unicef.org

European Council on Refugees and Exiles
www.ecre.org

Human Rights Watch
www.hrw.org