VacaturesMedewerker Opvang, Maatschappelijke begeleiding en activering

 

Functietitel                   : Medewerker Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV

Datum                            : 3 oktober 2017

Functiefamilie              : Sociaal Cultureel Werker 2; Activiteitenbegeleider; Beheerder

Functiegroep                : Functieboek CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 2016

Actueel loon                 : Schaal 6 CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening / 24 uur PW

Vergoedingen              :

Onder leiding van        : Coördinator Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV

Geeft leiding aan         : n.v.t.

 

 

 

Doel van de functie :
 

Het opvangen en huisvesten van asielzoekers en vluchtelingen met en zonder perspectief (vanaf nu cliënt)

 

Het aan de cliënten verlenen van sociale en maatschappelijke hulp en begeleiding

 

Het activeren en stimuleren van cliënten voor persoonlijke ontwikkeling

 

Het beheer voeren over het wooncomplex en de huizen

 

Het creëren van een goed leefklimaat in het wooncomplex en de huizen

 

Plaats in de organisatie :
 

De Medewerker Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV ressorteert direct onder de Coördinator Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV

 

Verantwoordelijkheden :
 

Het opvangen en huisvesten van cliënten

 

Het beheer van, en de huishouding voeren over het wooncomplex en de huizen

 

Het houden van toezicht op de orde en de rust in het wooncomplex en de huizen

 

Het uitvoeren van begeleidings- en activeringsplannen

 

Het uitbetalen van leef- en zakgelden, en de inkoop van verbruiksartikelen

 

Het begeleiden en aansturen van vrijwilligers

 

De deelname aan de onderscheidenlijke (werk)overleggen intern

 

Bevoegdheden :
 

Het opvangen, huisvesten en maatschappelijke begeleiden van cliënten

 

Het aanspreken en corrigeren van cliënten op hun gedrag in relatie tot de huisregels

 

Het beheer en de huishouding voeren over het wooncomplex en de huizen, samen met de cliënten en de vrijwilligers

 

Het uitvoeren van begeleidings- en activeringsplannen

 

Het uitbetalen van leef- en zakgelden, en de inkoop van verbruiksartikelen

 

Het begeleiden en aansturen van vrijwilligers

 

 

Resultaatgebieden :
 

Cliënten die tevreden zijn met: hun opvang, huisvesting, maatschappelijke begeleiding en activering, en het leefklimaat in het wooncomplex en de huizen

 

 

Taken :
 

De opvang en huisvesting van cliënten

 

Het voeren van de huishouding, samen met de cliënten en vrijwilligers

 

Toezicht houden op het naleven van de huisregels , en indien nodig corrigeren

 

Het uitvoeren van begeleidings- en activeringsplannen

 

Het uitbetalen van leef- en zakgelden, en de inkoop van verbruiksartikelen

 

Het aansturen en begeleiden van vrijwilligers

 

De deelname aan de onderscheidenlijke (werk)overleggen intern

 

 

Competenties :
 

Kerncompetenties

 

–       Plannen en organiseren

–       Communicatie

–       Stressbestendigheid

–       Initiatief

–       Nauwkeurigheid

 

Overige competenties

 

–       Flexibiliteit

–       Improvisatievermogen

–       Klantgerichtheid

–       Integriteit

 

 

 

Contacten :
 

Coördinator Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering

 

Cliënten

 

Medewerker Juridische Aangelegenheden

 

Vrijwilligers STUV en MBO/HBO-stagiaires

 

 

Opleiding, kennis en vaardigheden :
 

Opleiding :

MBO Sociaal Werk niveau 4 of een relevante opleiding op eenzelfde werk- en denkniveau

 

Kennis:

–       van maatschappelijke- en culturele ontwikkelingen;

–       van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënten;

–       van de Engelse taal vereist, van de Franse taal gewenst

 

Vaardigheden:

–       sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten en de begeleiding van cliënten

–       het kunnen omgaan met fysieke en verbale agressie evenals het kunnen motiveren, stimuleren en activeren van cliënten

–       in het bezit van een rijbewijs B

 

 

Complexiteit :
 

De aard van de taken is uiteenlopend

 

De werkzaamheden vereisen veel flexibiliteit

 

Gewerkt wordt onder tijdsdruk

 

Veel interrupties vinden plaats

 

 

Zelfstandigheid :
 

Zelfstandigheid en initiatief tonen is vereist

 

 

Afbreukrisico :
 

Kennis van vertrouwelijke persoonsgegevens

 

Coördinator Maatschappelijke begeleiding en activering

De functiebeschrijving en het functieniveau zijn te lezen op onze website.

Je bent enthousiast en beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden. Zelfstandigheid, initiatief en verbinden zijn je kernkwaliteiten. Ook ben je in staat goed te kunnen plannen en organiseren. Bovendien spreek je de Engelse taal goed, en is de Franse taal kunnen spreken een pre. Een rijbewijs B is een vereiste.

Ervaring en affiniteit met de doelgroep en verwante psychiatrische problematiek is belangrijk.

Wij bieden een zelfstandige en uitdagende functie in een bijzondere organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. De functie wordt in beginsel aangegaan voor de duur van één jaar met een proeftijd van één maand.

Solliciteren? Stuur een motivatiebrief met CV vóór 20 november per email naar Saskia Craenen (saskia.craenen@stuv-leiden.nl), tel. 071-5140544.

 

Functietitel                   : Coördinator Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV (CMBA)

Datum                            : 1 november 2017

Functiefamilie              : Sociaal Cultureel Werker 3 / Sociaal Pedagogisch Werker 3

Functiegroep                : Functieboek   CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Actueel loon                 : Schaal 8 CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening / 32 uur pw

Vergoedingen              : conform CAO en door STUV vastgestelde voorzieningen

Onder leiding van        : Manager tvs Coördinator Juridische Begeleiding STUV

Geeft leiding aan         : Medewerker Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering                                                                                                       STUV, Stagiaires en vrijwilligers maatschappelijk taakveld

 

 

Doel van de functie :
 

Het opvangen en huisvesten van asielzoekers en vluchtelingen met en zonder perspectief (vanaf nu cliënt)

 

Het aan de cliënten verlenen van sociale en maatschappelijke hulp en begeleiding

 

Activeren en stimuleren van cliënten voor integratie en inburgering (perspectiefcliënten), hetzij terugkeer naar het land van herkomst (BBB-cliënten)

 

Het beheer voeren over het wooncomplex en de huizen

 

Het creëren van een goed leefklimaat in het wooncomplex en de huizen

 

 

Plaats in de organisatie :
 

De Coördinator Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV valt functioneel direct onder de Manager STUV tvs Coördinator Juridische Begeleiding STUV

 

Verantwoordelijkheden :
 

Maatschappelijk en sociaal begeleiden van cliënten

 

Coördineren van opvang en huisvesting van cliënten

 

Ontwikkelen en toepassen van plannen en ideeën op het terrein van een zinvolle dagbesteding van cliënten

 

Opstellen, uitvoeren en evalueren van zorgplannen van cliënten

 

Organisatie van medische, geestelijke en tandheelkundige zorg voor de cliënten i.o.m. gemeente, zorgverleners en fondsen;fondsverwerving voor medische zorgkosten; het onderhouden van contacten met de zorgverstrekkers

 

Het beheer voeren over het wooncomplex en de huizen

 

Leiding geven aan de Medewerker Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV

 

Aannemen, begeleiden, coördineren en aansturen van vrijwilligers en MBO/HBO stagiaires

 

Organisatie, deelname en verslaglegging van de onderscheidenlijke (werk)overleggen intern

 

Het creëren van een verbindend team met de medewerkers, vrijwilligers en MBO/HBO stagiaires

 

Bevoegdheden :
 

Coördineren van de opvang, huisvesting, maatschappelijke begeleiding en activering van cliënten

 

Leiding geven aan de Medewerker Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV , en aan de vrijwilligers en MBO/HBO stagiaires in het maatschappelijk taakveld

 

Het, in overleg met de Manager STUV tvs Coördinator Juridische Begeleiding STUV, opleggen van ordemaatregelen

 

Het beheer voeren over het wooncomplex en de huizen

 

 

Resultaatgebieden :
 

Cliënten die tevreden zijn met hun opvang, huisvesting en maatschappelijke begeleiding en dagbesteding

 

Cliënten die een verblijfsvergunning wordt toegekend (perspectiefcliënten), hetzij terugkeren naar hun land van herkomst (BBB-cliënten)

 

Het bereiken van een hogere zelfredzaamheid van de cliënten, door het versterken en ontwikkelen van competenties en vaardigheden

 

 

Taken :
Coördineren van de opvang en huisvesting van cliënten

 

Het beheer voeren over het wooncomplex en de huizen

 

Het ontwikkelen en uitvoeren van begeleidings- en activeringsplannen, en de voortgang daarvan rapporteren

 

Motiveren en stimuleren van cliënten voor de dagbesteding en overigen activiteiten

 

Leiding geven aan de Medewerker Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV

 

Organisatie van medische, geestelijke en tandheelkundige zorg voor de cliënten i.o.m. gemeente, zorgverleners en fondsen; het onderhouden van contacten met de zorgverstrekkers (zoals (tand)artsen, ziekenhuizen en GGZ)

 

Organisatie van interne activiteiten en evenementen

 

Het, in overleg met de Manager STUV tvs Coördinator Juridische Begeleiding STUV, opleggen van ordemaatregelen

 

Aannemen, begeleiden, en aansturen van vrijwilligers en MBO/HBO stagiaires in het maatschappelijk taakveld

 

Organiseren van, en deelname en verslaglegging aan de onderscheidenlijke (werk)overleggen intern

 

Extern overleg met collega-organisaties en zorgverstrekkers

 

Opstellen en verspreiden nieuwsbrief STUV (interne communicatie)

 

Voorlichting geven aan collega-organisaties en derden

 

Cliëntenspreekuur houden

 

 

Competenties :
 

Kerncompetenties

 

–       Plannen en organiseren

–       Communicatie

–       Verbinden

–       Zelfstandigheid

–       Initiatief

 

Overige competenties

 

–       Flexibiliteit

–       Stressbestendigheid

–       Improvisatievermogen

–       Klantgerichtheid

–       Integriteit

 

 

Contacten :
Cliënten

 

Manager STUV tvs Coördinator Juridische Begeleiding STUV

 

Bestuursleden van de STUV

 

Medewerker Opvang, Maatschappelijke Begeleiding en Activering STUV

 

Vrijwilligers en MBO/HBO-stagiaires STUV

 

Medewerker Juridische Begeleiding

 

Externe organisaties waaronder gemeente en opleidingsinstituten

 

 

Opleiding, kennis en vaardigheden :
 

Opleiding: HBO Sociaal Werk, HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Sociaal Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) of een relevante opleiding op eenzelfde werk- en denkniveau

 

Sociale- en communicatieve vaardigheden

 

Talenkennis:

–       Engels: vereist

–       Frans:   gewenst

 

Beschikken over rijbewijs B

 

Ervaring en affiniteit met de doelgroep, alsmede met verwante psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking

 

 

 

Complexiteit :
 

De aard van de taken is uiteenlopend

 

De werkzaamheden vereisen veel flexibiliteit

 

Gewerkt wordt onder tijdsdruk

 

Veel interrupties vinden plaats

 

 

Zelfstandigheid :
 

Een grote mate van zelfstandigheid is vereist

 

 

Afbreukrisico :
 

Kennis van vertrouwelijke persoonsgegevens

 

 

HBO stagiair(e) SJD of HBO-rechten gezocht per september 2017

Functieomschrijving
Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende stageplek in Leiden? Binnen een professionele en energie rijke werkomgeving? STUV is op zoek naar stagiaires vanaf september 2017, voor minimaal 5 maanden. We zouden het erg prettig vinden als je in de zomermaanden hiervoor ook al beschikbaar bent voor ondersteunende werkzaamheden en aan de slag kan gaan als juridisch begeleider.

Als je bij STUV stage loopt, wordt er heel wat van je verwacht. Je begeleidt de bewoners van de Bed-Bad-Brood opvang en van kleinere wooneenheden op juridisch terrein. De bewoners hebben al een verblijfsprocedure doorlopen of zijn nog verwikkeld in een procedure.
Jij onderzoekt de juridische mogelijkheden en legt procedures uit aan de bewoners. Je geeft advies en beantwoordt vragen, je speurt naar informatie die van belang zou kunnen zijn, je onderhoudt contact met advocaten en overheidsinstanties. Af en toe ga je mee naar de rechtbank of de advocaat om bewoners te ondersteunen.

Als juridisch begeleider zoek je naar mogelijkheden tot legaal verblijf of terugkeer. Dat vraagt om veel creativiteit en doorzettingsvermogen.

Functie-eisen
De functie-eis die hierbij van toepassing is, is dat je een opleiding op HBO niveau volgt en minimaal vijf maanden beschikbaar bent.

De competenties die je verder gaat ontwikkelen tijdens deze stage zijn onder andere:
– juridische kennis
– communicatieve vaardigheden
– empathisch vermogen
– assertiviteit
– creativiteit
– zelfstandigheid
– organiseren en plannen

Arbeidsvoorwaarden
Bij STUV ervaar je echt wat werken in de praktijk inhoudt, je wordt opgenomen in het team van 4 parttime krachten en je werkt volop mee. Ook kun je binnenkijken bij verschillende collega organisaties in Nederland. Daarnaast krijg je voldoende tijd en ruimte om je opdrachten te maken.

Bedrijfsprofiel
STUV biedt opvang en begeleiding aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die een binding hebben met Leiden en die na hun asielprocedure nog wel een goede kans hebben op een verblijfsvergunning of die hun terugkeer voorbereiden. De meeste cliënten zijn al langere tijd in Nederland.
De sfeer in de organisatie is informeel en praktisch. Er wordt hard gewerkt om bewoners een zo goed mogelijke leefomgeving te bieden en te begeleiden naar een nieuwe toekomst. We werken vanuit een realistische kijk op de wereld en met beide voetjes op de grond maar met veel respect voor de bewoners.
Op www.stuv-leiden.nl vind je meer informatie over de werkwijze en de doelgroep.

Reageren
Ben jij die enthousiaste HBO student die op zoek is naar een veelzijdige stageplaats? Reageer dan nu zo snel mogelijk op deze vacature door je CV en motivatiebrief te sturen naar info@stuv-leiden.nl of per post naar:

STUV
T.a.v. Janneke Timmers
Maansteenpad 2
2332 RN Leiden

Eventueel kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via 071-5140544.

HBO stagiair(e) MWD of SPH gezocht per september 2017

Functieomschrijving
Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende stageplek in Leiden? Binnen een professionele en energie rijke werkomgeving? STUV is op zoek naar stagiaires vanaf september 2017, voor minimaal 5 maanden. We zouden het erg prettig vinden als je in de zomermaanden hiervoor ook al beschikbaar bent voor ondersteunende werkzaamheden en aan de slag kan gaan als woonbegeleider.

Als je bij STUV stage loopt, wordt er heel wat van je verwacht. Je begeleidt de bewoners van de Bed-Bad-Brood opvang en van kleinere wooneenheden. Je zorgt dat de bewoners in de groep goed functioneren en je signaleert individuele problemen. Daartoe voer je regelmatig gesprekken met bewoners en observeer je het gedrag. Je onderzoekt de achtergrond van problemen en probeert tot oplossingen te komen.

Als woonbegeleider help je met het opzetten van allerlei activiteiten en begeleidt je de bewoners bij de deelname. Door het opstellen van een plan van aanpak zorg je dat de bewoners een zinvolle dagbesteding krijgen die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Het vraagt om lef, creativiteit en enthousiasmerend vermogen om onze bewoners te activeren na een lange tijd van niets mogen en kunnen doen. Jouw gedrevenheid helpt je daarbij.

Wij werken van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17.00 maar af en toe worden er ook activiteiten in de avonduren of het weekend georganiseerd. We verwachten enige flexibiliteit bij de invulling van je uren.

Functie-eisen
De functie-eis die hierbij van toepassing is, is dat je een opleiding op HBO niveau volgt en minimaal vijf maanden beschikbaar bent.

De competenties die je verder gaat ontwikkelen tijdens deze stage zijn onder andere:
– communicatieve vaardigheden
– mensenkennis
– assertiviteit
– samenwerken
– creativiteit
– zelfstandigheid

Arbeidsvoorwaarden
Bij STUV ervaar je echt wat werken in de praktijk inhoudt, je wordt opgenomen in het team van 4 parttime krachten en je werkt volop mee. Ook kun je binnenkijken bij verschillende andere organisaties in Leiden. Daarnaast krijg je voldoende tijd en ruimte om je opdrachten te maken.

Bedrijfsprofiel
STUV biedt opvang en begeleiding aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die een binding hebben met Leiden en die na hun asielprocedure nog wel een goede kans hebben op een verblijfsvergunning of die hun terugkeer voorbereiden. De meeste cliënten zijn al langere tijd in Nederland.
De sfeer in de organisatie is informeel en praktisch. Er wordt hard gewerkt om bewoners een zo goed mogelijke leefomgeving te bieden en te begeleiden naar een nieuwe toekomst. We werken vanuit een realistische kijk op de wereld en met beide voetjes op de grond maar met veel respect voor de bewoners.
Op www.stuv-leiden.nl vind je meer informatie over de werkwijze en de doelgroep.

Reageren
Ben jij die enthousiaste HBO student die op zoek is naar een veelzijdige stageplaats? Reageer dan nu zo snel mogelijk op deze vacature door je CV en motivatiebrief te sturen naar info@stuv-leiden.nl of per post naar:

STUV
T.a.v. Janneke Timmers
Maansteenpad 2
2332 RN Leiden

Eventueel kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via 071-5140544.