WerkwijzeZodra een vluchteling zich meldt bij STUV, wordt er allereerst een intakegesprek gehouden en het dossier in ontvangst genomen.

De coördinatoren bestuderen het dossier en bepalen of men aan de voorwaarden voor ondersteuning voldoet en zo ja, onder welke doelgroep de vluchteling valt. Deze beoordeling vindt plaats in samenwerking met de advocatuur, medici en overige specialismen. In uitzonderlijke gevallen biedt STUV tijdens de dossierbeoordeling acuut hulp. Na de dossierbestudering wordt er wederom een gesprek gehouden en kan de ondersteuning, indien van toepassing, van start gaan.

 

Ondersteuning klanten met perspectief

Wanneer een vluchteling valt onder de doelgroep ‘Klanten met perspectief’, wordt met hem een plan opgesteld waarin het doel en de duur van de ondersteuning wordt vastgelegd. Omdat elke cliënt zijn eigen verhaal en eigen hulpvraag heeft, verschilt het doel per cliënt. In het plan wordt niet alleen opgenomen wat de cliënt van STUV mag verwachten, maar ook welke verantwoordelijkheden hij zelf draagt. Die eigen evrabntwoordelijkheid is tweeledig. Er wordt van de cliënt verwacht dat hij meewerkt aan de procedure, bijvoorbeeld door het regelen van documenten. En er wordt van de cliënt verwacht dat hij meewerkt aan de reguliere werkzaamheden rondom het huishouden zoals het doen van klusjes en de schoonmaak.

 

De coördinatoren en medewerkers die gedurende de werkweek aanwezig zijn op het kantoor, vormen het middelpunt van de organisatie. Naast de intake van nieuwe cliënten houden zij wekelijks spreekuur waarbij er gepraat wordt met alle cliënten om te zien hoe het ervoor staat en of er eventuele problemen zijn. Zij zorgen voor hulpverlening en begeleiding van de cliënten en werken daarvoor samen met andere organisaties in de stad.

Concreet biedt STUV aan klanten met perspectief de volgende ondersteuning:

 • Huisvestingsmogelijkheden
 • Bijdrage in levensonderhoud
 • Basale medische kosten
 • Hulp bij doormigreren naar andere landen
 • Hulp bij voorbereiden nieuwe asielprocedure
 • Hulp bij terugkeer
 • Juridische kosten en vergoeding
 • Individuele sociale begeleiding

Activiteiten voor klanten met perspectief

Uitgeprocedeerde vluchtelingen mogen, ongeacht hoeveel kans op legaal verblijf ze wellicht ook hebben, geen (vrijwilligers)werk verrichten. Dit vergroot de afstand tot de maatschappij. Voor klanten met perspectief organiseert STUV daarom activiteiten die in het teken staan van ontmoeting, hulp bij integratie, participatie in de samenleving  en sport en cultuur.

Gemeentesubsidie, gulle particulieren en bedrijven maken dit mogelijk, evenals onze enthousiaste vrijwilligers.

Voorbeelden van activiteiten die STUV organiseert:

 • Gezamenlijk koken en eten (maandelijks)
 • Bezoek Haagse markt (incidenteel)
 • Taallessen door vrijwillige taalmaatjes
 • Hardlopen (wekelijks)
 • Vrouwenactiviteit (wekelijks)
 • Zomerfeest (jaarlijks)
 • Kerstviering (jaarlijks)

 

‘Bed Bad en Brood’ opvang

De cliënten die vallen onder Bed Bad & Brood regeling krijgen een sobere opvang geboden. Deze opvang bevat een dak boven het hoofd en een bed om in te slapen. Het leeuwendeel van de voeding wordt wekelijks opgehaald bij de Voedselbank. Daarnaast krijgen de cliënten een kleine vergoeding voor aanvulling op het eten en persoonlijke uitgaven.

De activiteiten die vrijwilligers ondernemen met de Bed bad & Brood cliënten zijn gericht op terugkeer naar land van herkomst en een zinvolle dagbesteding. Deze cliënten kunnen sporten, ze koken en ze hebben een uitgebreid takenrooster in het bijhouden van het huis en de tuin. Ze krijgen geen taalonderwijs en doen niet aan inburgering.

 

2061025