Ondersteuning klanten met perspectiefWanneer een vluchteling valt onder de doelgroep ‘Klanten met perspectief’, wordt met hem een plan opgesteld waarin het doel en de duur van de ondersteuning wordt vastgelegd. Omdat elke cliënt zijn eigen verhaal en eigen hulpvraag heeft, verschilt het doel per cliënt. In het plan wordt niet alleen opgenomen wat de cliënt van STUV mag verwachten, maar ook welke verantwoordelijkheden hij zelf draagt. Die eigen evrabntwoordelijkheid is tweeledig. Er wordt van de cliënt verwacht dat hij meewerkt aan de procedure, bijvoorbeeld door het regelen van documenten. En er wordt van de cliënt verwacht dat hij meewerkt aan de reguliere werkzaamheden rondom het huishouden zoals het doen van klusjes en de schoonmaak.

 

De coördinatoren en medewerkers die gedurende de werkweek aanwezig zijn op het kantoor, vormen het middelpunt van de organisatie. Naast de intake van nieuwe cliënten houden zij wekelijks spreekuur waarbij er gepraat wordt met alle cliënten om te zien hoe het ervoor staat en of er eventuele problemen zijn. Zij zorgen voor hulpverlening en begeleiding van de cliënten en werken daarvoor samen met andere organisaties in de stad.

 

Concreet biedt STUV aan klanten met perspectief de volgende ondersteuning:

  • Huisvestingsmogelijkheden
  • Bijdrage in levensonderhoud
  • Basale medische kosten
  • Hulp bij doormigreren naar andere landen
  • Hulp bij voorbereiden nieuwe asielprocedure
  • Hulp bij terugkeer
  • Juridische kosten en vergoeding
  • Individuele sociale begeleiding